بلوک شیشه ای چینی ۱۳۹۷-۳-۲۱ ۱۳:۰۶:۱۸ +۰۰:۰۰

بلوک شیشه ای چینی

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Grey – طوسی ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Grey – طوسی ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح طوسی ابری مات یا Misty Cloudy Grey بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Blue – آبی ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Blue – آبی ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح آبی ابری ماتیا Misty Cloudy Blue بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Turquoise – فیروزه ای ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Turquoise – فیروزه ای ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح فیروزه ای ابری مات یا Misty Cloudy Turquoise بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Green – سبز ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Green – سبز ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح سبز ابری مات یا Misty Cloudy Green بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Sapphire – یاقوتی ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Sapphire – یاقوتی ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح یاقوتی ابری مات یا Misty Cloudy Sapphire بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Pink – صورتی ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Pink – صورتی ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح صورتی ابری مات یا Misty Cloudy Pink بلوک زیبای رنگی جهت محیط های پر انرژی و جذاب  استفاده می شود . همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

Ice Shadow – صخره ای

Ice Shadow – صخره ای

بلوک شیشه ای چینی طرح صخره ای یا Ice Shadow شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Starry – بارانی

بلوک شیشه ای Starry – بارانی

بلوک شیشه ای چینی طرح بارانی یا Starry شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Brocade – حصیری

بلوک شیشه ای Brocade – حصیری

بلوک شیشه ای چینی طرح حصیری یا Brocade شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Cloudy Pink – صورتی ابری براق

بلوک شیشه ای Cloudy Pink – صورتی ابری براق

بلوک شیشه ای چینی طرح صورتی ابری براق یا Cloudy Pink شیشه ای رنگی زیبا که در محیط ها مختلف استفاده می شود و نور را در اطراف پخش می کند .

بلوک شیشه ای Cloudy Green – سبز ابری براق

بلوک شیشه ای Cloudy Green – سبز ابری براق

بلوک شیشه ای چینی طرح سبز ابری براق یا Cloudy Green شیشه ای رنگی زیبا که در محیط ها مختلف استفاده می شود و نور را در اطراف پخش می کند .

بلوک شیشه ای Cloudy Grey – طوسی ابری براق

بلوک شیشه ای Cloudy Grey – طوسی ابری براق

بلوک شیشه ای چینی طرح طوسی ابری براق یا Cloudy Grey شیشه ای رنگی زیبا که در محیط ها مختلف استفاده می شود و نور را در اطراف پخش می کند .

بلوک شیشه ای Cloudy brown – قهوه ای ابری براق

بلوک شیشه ای Cloudy brown – قهوه ای ابری براق

بلوک شیشه ای چینی طرح قهوه ای ابری براق یا Cloudy brown شیشه ای رنگی زیبا که در محیط ها مختلف استفاده می شود و نور را در اطراف پخش می کند .

بلوک شیشه ای Cloudy Blue – آبی ابری براق

بلوک شیشه ای Cloudy Blue – آبی ابری براق

بلوک شیشه ای چینی طرح آبی ابری براق یا Cloudy Blue شیشه ای رنگی زیبا که در محیط ها مختلف استفاده می شود و نور را در اطراف پخش می کند .

بلوک شیشه ای Shoulder Block – شولدر

بلوک شیشه ای Shoulder Block – شولدر

بلوک شیشه ای چینی بلوک شولدر یا Shoulder Block بلوکی است که انتها بلوک با آن تمام میشود و لبه آن گرد می باشد  می باشد .

بلوک شیشه ای End Block – بلوک انتهایی

بلوک شیشه ای End Block – بلوک انتهایی

بلوک شیشه ای چینی بلوک انتهایی یا End Block بلوکی است که انتها بلوک با آن تمام میشود و لبه آن گرد می باشد  می باشد .

بلوک شیشه ای Corner Block B – کرنر B

بلوک شیشه ای Corner Block B – کرنر B

بلوک شیشه ای چینی طرح کرنر B   بلوک شیشه ای جهت استفاده در حاشیه ها دیوار های شیشه ای , و حاشیه پارتیشن ها می باشد .

بلوک شیشه ای Line Lite – خطی عمودی

بلوک شیشه ای Line Lite – خطی عمودی

بلوک شیشه ای چینی طرح خطی عمودی یا Line Lite شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Misty direct Clear – ساده مات

بلوک شیشه ای Misty direct Clear – ساده مات

بلوک شیشه ای چینی طرح ساده مات یا  Misty direct Clear شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .همچنین بدلیل مات بودن حریم خصوصی را حفظ می کند.

بلوک شیشه ای Digona -دیگونا

بلوک شیشه ای Digona -دیگونا

بلوک شیشه ای چینی طرح دیگونا یا Digona شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای anunulus – انانولوس

بلوک شیشه ای anunulus – انانولوس

بلوک شیشه ای چینی طرح انانولوس یا anunulus شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Frost Bistar – دوستاره مات

بلوک شیشه ای Frost Bistar – دوستاره مات

بلوک شیشه ای چینی طرح دوستاره مات یا Frost Bistar شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Ice Flower – گل یخ

بلوک شیشه ای Ice Flower – گل یخ

بلوک شیشه ای چینی طرح گل یخ یا Ice Flower شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Double star – دوستاره براق

بلوک شیشه ای Double star – دوستاره براق

بلوک شیشه ای چینی طرح دوستاره براق یا Double star شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Crystal Parallel – کریستال پارالل

بلوک شیشه ای Crystal Parallel – کریستال پارالل

بلوک شیشه ای چینی طرح کریستال پارالل یا Crystal Parallel شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Tangerine – برفی براق

بلوک شیشه ای Tangerine – برفی براق

بلوک شیشه ای چینی طرح برفی براق یا Tangerine  شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Water – Bubble – حبابی

بلوک شیشه ای Water – Bubble – حبابی

بلوک شیشه ای چینی طرح ابری حبابی یا Bubble  جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها، پارتیشن بندی ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Clear – ابری مات

بلوک شیشه ای Misty Cloudy Clear – ابری مات

بلوک شیشه ای چینی طرح ابری مات یا Misty Cloudy Clear  جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها، پارتیشن بندی ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Jewel – جواهر

بلوک شیشه ای Jewel – جواهر

بلوک شیشه ای چینی طرح جواهر یا Jewel   بلوک شیشه ای با طرحی کریستالی بسیار مناسب برا استفاده در پارتیشن ها و دیوار های شیشه ای و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Corner Block A – کرنر A

بلوک شیشه ای Corner Block A – کرنر A

بلوک شیشه ای چینی طرح ساده پر کاربردترین بلوک شیشه ای جهت استفاده در حاشیه ها دیوار های شیشه ای   می باشد .

بلوک شیشه ای Direct Clear – ساده

بلوک شیشه ای Direct Clear – ساده

بلوک شیشه ای چینی طرح ساده پر کاربردترین بلوک شیشه ای جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Parallel – پارالل

بلوک شیشه ای Parallel – پارالل

بلوک شیشه ای چینی طرح پارالل یا Parallel جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Oblique Line – کج راه

بلوک شیشه ای Oblique Line – کج راه

بلوک شیشه ای ایرانی و چینی طرح کج راه یا Oblique Line با شیار های اریب طرحی بسیار زیبا ایجاد کرده تا جهت در سقف و دیوار اماکن مسکونی استفاده شود.

بلوک شیشه ای کوبیسم یا Mosaic

بلوک شیشه ای کوبیسم یا Mosaic

بلوک شیشه ای ایرانی و چینی طرح کوبیسم یا Mosaic جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، بیمارستانها ، مراکز تفریحی و …  می باشد .

بلوک شیشه ای Cloudy – ابری

بلوک شیشه ای Cloudy – ابری

بلوک شیشه ای ایرانی و چینی طرح ابری یا Cloudy جهت استفاده در سقف و دیوار اماکن مسکونی ، تجاری ، سرویس های بهداشتی ، پنجره ها و …  می باشد .