آب نما المانی است که در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود که صدای ناشی از آب و حرکت زیبای آن در طبیعت را در محوط سازی،شبیه سازی می کند و می تواند به فضای محیط، حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید.

ساخت آب نما

آب نما المانی است که در آن برای آب نوعی حرکت پیش بینی می شود که صدای ناشی از آب و حرکت زیبای آن در طبیعت را در محوط سازی،شبیه سازی می کند و می تواند به فضای محیط، حال و هوایی متفاوت بخشیده و فضایی آرام بخش و طبیعی ایجاد نماید. […]

توسط | ۱۳۹۵-۷-۲۶ ۲۱:۳۹:۰۸ +۰۰:۰۰ مهر ۲۶م, ۱۳۹۵|آبنما دسته بندی ها|دیدگاه‌ها برای ساخت آب نما بسته هستند

آبنما در فرهنگ ایرانی

در ایران باستان آب پیام‌آور روشنایی و پاکی به شمار می‌رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود. شاید به علت اینکه ایران کشوری کم‌آب بوده، این مایع حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است. […]

توسط | ۱۳۹۵-۷-۲۶ ۲۱:۳۶:۴۴ +۰۰:۰۰ مهر ۲۶م, ۱۳۹۵|آبنما دسته بندی ها|دیدگاه‌ها برای آبنما در فرهنگ ایرانی بسته هستند

آبنما در باغ های ایرانی

در سده‌های گذشته ایرانیان باغ‌ها را بیشتر در زمین‌های شیب‌دار احداث می‌کردند و با ایجاد پلکان در مسیر آب، جریان ملایم آب، تند و پر سر و صدا می‌شد. […]

توسط | ۱۳۹۵-۷-۲۶ ۲۱:۳۵:۰۹ +۰۰:۰۰ مهر ۲۶م, ۱۳۹۵|آبنما دسته بندی ها|دیدگاه‌ها برای آبنما در باغ های ایرانی بسته هستند

تقسیم بندی آب نما

منظور از طراحی منظم، دادن شکل کاملاً هندسی به آب‌نماها و آبراهه‌هاست. این نوع آب‌نماها وقتی در یک چشم‌انداز که به شیوه منظم طراحی شده است، قرار گیرند، بهترین نمای خود را نشان می‌دهند. […]

توسط | ۱۳۹۵-۷-۲۶ ۲۱:۳۰:۳۳ +۰۰:۰۰ مهر ۲۶م, ۱۳۹۵|آبنما دسته بندی ها|دیدگاه‌ها برای تقسیم بندی آب نما بسته هستند