گالری نمونه کارها ۱۳۹۷-۳-۲۱ ۱۲:۰۰:۰۸ +۰۰:۰۰

گالری نمونه کارهای بلوک شیشه‌ای

استفاده انواع بلوک های شیشه‌ای در پروژه های اجرایی سقف، دیوار، پنجره، استخر، مسجد و …

بلوک شیشه ای سقف

بلوک شیشه ای سقف

بلوک شیشه ای سقف

بلوک شیشه ای سقف

بلوک شیشه ای دیوار و کف

بلوک شیشه ای دیوار و کف

بلوک شیشه ای در پاسیو

بلوک شیشه ای در پاسیو

بلوک شیشه ای صداوسیما

بلوک شیشه ای صداوسیما

بلوک شیشه ای صداوسیما

بلوک شیشه ای دیوار رستوران

بلوک شیشه ای دیوار رستوران

بلوک شیشه ای دیوار رستوران

بلوک شیشه ای سقف رستوران

بلوک شیشه ای سقف رستوران

بلوک شیشه ای سقف رستوران

بلوک شیشه ای صداوسیما

بلوک شیشه ای صداوسیما

بلوک شیشه ای صداوسیما

آهنگری برج میلاد

آهنگری برج میلاد

آهنگری برج میلاد

بلوک شیشه ایی برج میلاد در شب

بلوک شیشه ایی برج میلاد در شب

بلوک شیشه ایی برج میلاد در شب

بلوک شیشه ای سقف برج میلاد

بلوک شیشه ای سقف برج میلاد

بلوک شیشه ای سقف برج میلاد

بلوک شیشه ای برج میلاد نمای بالا

بلوک شیشه ای برج میلاد نمای بالا

بلوک شیشه ای برج میلاد نمای بالا

بلوک شیشه ای نما در مازندران

بلوک شیشه ای نما در مازندران

بلوک شیشه ای نما در مازندران

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای رنگی ترکیبی

بلوک شیشه ای رنگی ترکیبی

بلوک شیشه ای رنگی ترکیبی

بلوک شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای استخر

مناره مسجد نهج البلاغه

مناره مسجد نهج البلاغه

مناره مسجد نهج البلاغه

بلوک شیشه ای قوس کوبیسم ایران

بلوک شیشه ای قوس کوبیسم ایران

بلوک شیشه ای قوس کوبیسم ایران

بلوک شیشه ای برنز چین

بلوک شیشه ای برنز چین

بلوک شیشه ای برنز چین

بلوک شیشه ای دفتر کار پژواک

بلوک شیشه ای دفتر کار پژواک

پارتیشن رنگی
استفاده در دفتر کار

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای سقف پاسیو

بلوک شیشه ای سقف پاسیو

بلوک شیشه ای سقف پاسیو

دبوار شیشه ای در محیط خارجی

دبوار شیشه ای در محیط خارجی

دبوار شیشه ای در محیط خارجی

بلوک شیشه ای پاسیو داربست

بلوک شیشه ای پاسیو داربست

بلوک شیشه ای پاسیو داربست

بلوک شیشه ای رنگی

بلوک شیشه ای رنگی

بلوک شیشه ای رنگی

پنجره شیشه ای در نمای ساختمان

پنجره شیشه ای در نمای ساختمان

پنجره شیشه ای در نمای ساختمان

بلوک شیشه ای بالکن

بلوک شیشه ای بالکن

بلوک شیشه ای بالکن

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای سقف پاسیو آب بندی

بلوک شیشه ای سقف پاسیو آب بندی

بلوک شیشه ای سقف پاسیو آب بندی

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای قوس

بلوک شیشه ای قوس

بلوک شیشه ای قوس

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای چین و ایران

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پاسیو

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای زیرزمین

بلوک شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای اداری

بلوک شیشه ای اداری

بلوک شیشه ای اداری

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

پارتیشن بلوک شیشه ای در حمام

بلوک شیشه ای رنگی

بلوک شیشه ای رنگی

بلوک شیشه ای رنگی

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

بلوک شیشه ای پارتیشن

مناره مسجد بوستان نهج البلاغه

مناره مسجد بوستان نهج البلاغه

مناره مسجد بوستان نهج البلاغه

نمای ساختمان  - دیوار

نمای ساختمان - دیوار

نمای ساختمان – دیوار

دیوار محیط داخلی اداری

دیوار محیط داخلی اداری

دیوار محیط داخلی اداری

دیوار خارجی  اداری

دیوار خارجی اداری

دیوار خارجی اداری

استفاده در مسجد

استفاده در مسجد

استفاده در مسجد

سقف شیشه ای

سقف شیشه ای

سقف شیشه ای

بلوک شیشه ای استفاده در سقف

بلوک شیشه ای استفاده در سقف

استفاده در سقف

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای

بلوک شیشه ای استفاده در مطب

بلوک شیشه ای استفاده در مطب

استفاده در مطب

بلوک شیشه ای | سوله

بلوک شیشه ای | سوله

استفاده در سوله

بلوک شیشه ای | منزل مسکونی

بلوک شیشه ای | منزل مسکونی

استفاده در منزل مسکونی

بلوک شیشه ای | سقف

بلوک شیشه ای | سقف

سقف محیط کار

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

سر در شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنجره – استفاده در محیط کار

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار پشت بام

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

استفاده شیشه در لابی

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

لابی شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه ای دفتر کار

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنجره شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

سقف رنگی

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

استفاده در استخر

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه‌ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

سر در شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

رختکن

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

سردر شیشه ای استخر

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار منزل مسکونی

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار خانه مسکونی

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنجره شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار استفاده در استخر

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پارتیشن در محیط کار

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

نصب بلوک در استخر

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

دیوار شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنجره در محیط کم نور

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنچره منزل مسکونی

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

پنجره شیشه ای

بلوک شیشه ای

بلوک شیشه ای

نصب دیوار